Ochrana osobných údajov

Berieme ochranu vašich súkromných údajov vážne a chceli by sme, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili dobre. Ochrana vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou, ktorú pri našich obchodných procesoch berieme do úvahy. Osobné údaje, ktoré poskytnete v priebehu návštevy našich webových stránok, spracovávame v zmysle ustanovení právnej ochrany údajov v Slovenskej republike. Webové stránky mqcars.sk môžu obsahovať aj spojenia na iné webové stránky, na ktoré sa toto vyhlásenie o ochrane údajov nevzťahuje.

Získavanie a spracovanie osobných údajov

Keď navštívite naše webové stránky, naše webové servery zaznamenajú štandardným spôsobom IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, stránky, ktoré u nás navštívite, ako aj dátum a trvanie návštevy. Osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie, otázok, vypísania cien alebo na realizáciu zmluvy.

Použitie a postúpenie osobných údajov, účelová väzba

MQ Cars použije vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na otázky týkajúce sa výrobku a na marketingové účely vždy len v takom rozsahu, aký je na to potrebný. Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných národných právnych predpisov. Naši spolupracovníci, agentúry a obchodníci sú z našej strany zaviazaní k diskrétnosti.

Možnosť voľby

Chceme vaše údaje použiť na to, aby sme vás mohli informovať o našich výrobkoch a službách, prípadne zistiť váš názor na ne. Samozrejme, účasť na takýchto akciách je dobrovoľná. Ak by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. Ďalšie informácie nájdete na príslušnej webovej stránke.

Cookies

MQ Cars používa cookies na to, aby mohol sledovať preferencie návštevníkov a aby mohol podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé “súbory”, ktoré sa uložia na váš pevný disk. Toto umožní uľahčenie navigácie a vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies nám pomáhajú aj pri identifikácii zvlášť populárnych oblastí našej internetovej ponuky. Tak môžeme obsahy našich internetových stránok cielene prispôsobiť vašim potrebám a tým zlepšiť našu ponuku. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookie na vašom počítači. V prípade vášho súhlasu je možné uložiť osobné údaje do cookies, napríklad pre uľahčenie chráneného prístupu on-line, takže nemusíte opakovane zadávať užívateľské ID a heslo. Naše webové stránky si môžete prezerať samozrejme aj bez cookies. Väčšina prehliadacích programov akceptuje cookies automaticky. Zápisu cookies na pevný disk môžete zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte “neakceptovať cookies”. Presné nastavenie tejto funkcie nájdete v návode k vášmu prehliadaču. Cookies, ktoré sa do vášho počítača už dostali, môžete kedykoľvek vymazať. Ak ale nebudete akceptovať cookies, môže to viesť k obmedzeniam funkcií našich ponúk.

Bezpečnosť

MQ Cars prijíma technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby chránil u nás vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú tak, ako sa vyvíja technológia.

Právo na informácie

Na požiadanie vám MQ Cars alebo príslušné zastúpenie v zmysle platného práva oznámi, podľa možnosti obratom a písomne, či má o vás zaznamenané osobné údaje a o aké údaje ide. Ak ste sa zaregistrovali ako užívatelia, ponúkame vám možnosť vidieť osobné údaje a prípadne ich vymazať alebo zmeniť. Ak by aj napriek našim snahám o správnosť údajov a aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme.

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania svojich osobných údajov, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý vám je k dispozícii aj v prípade žiadostí o informácie, ale aj v prípade podnetov alebo sťažností.